Conèixer-se un mateix per reconèixer l'altre

Treballem sota la premissa que conèixer-se un mateix ens permet conèixer els altres i és centrant-nos en la consciència individual que es desperta la col·lectiva.

IMG_1176 (1)

Entenem les empreses com una entitat per si mateixa, amb les seves dinàmiques, inèrcies i conflictes interns; com un engranatge format pels seus individus, i cadascun és una peça imprescindible per al seu correcte funcionament.

Per això, el nostre objectiu parteix d’un compromís real amb l’autocreixement, estar bé amb un mateix i ser coherent amb els nostres valors i creences.

I allà succeeix la màgia; i és que el que manifestem al nostre entorn és el reflex del nostre interior. Per aconseguir l’èxit personal i professional és imprescindible que ens sentiu en harmonia amb un mateix.

És totalment normal pensar que si un té dissonàncies, aquestes repercutiran en les seves accions i conseqüentment en el seu entorn; inclòs el lloc de treball.

Per això, la nostra missió és integrar el wellbeing a empreses, institucions i entitats per reconciliar-se amb el sentiment de pertinença de cadascun dels membres, generar ecosistemes harmoniosos i equips orientats cap a la mateixa direcció.

El nostre equip està format per professionals compromesos amb l’autoresponsabilitat i autoobservació i igual que les organitzacions, estem en constant creixement personal.

Treballem sota la premissa que conèixer-se un mateix ens permet reconèixer els altres i és centrant-nos en la consciència individual que es desperta la col·lectiva.

Conèixer-se un mateix per reconèixer l'altre

Treballem sota la premissa que conèixer-se un mateix ens permet conèixer els altres i és centrant-nos en la consciència individual que es desperta la col·lectiva.

IMG_1176 (1)

Entenem les empreses com una entitat per si mateixa, amb les seves dinàmiques, inèrcies i conflictes interns; com un engranatge format pels seus individus, i cadascun és una peça imprescindible per al seu correcte funcionament.

Per això, el nostre objectiu parteix d’un compromís real amb l’autocreixement, estar bé amb un mateix i ser coherent amb els nostres valors i creences.

I allà succeeix la màgia; i és que el que manifestem al nostre entorn és el reflex del nostre interior. Per aconseguir l’èxit personal i professional és imprescindible que ens sentiu en harmonia amb un mateix.

És totalment normal pensar que si un té dissonàncies, aquestes repercutiran en les seves accions i conseqüentment en el seu entorn; inclòs el lloc de treball.

Per això, la nostra missió és integrar el wellbeing a empreses, institucions i entitats per reconciliar-se amb el sentiment de pertinença de cadascun dels membres, generar ecosistemes harmoniosos i equips orientats cap a la mateixa direcció.

El nostre equip està format per professionals compromesos amb l’autoresponsabilitat i autoobservació i igual que les organitzacions, estem en constant creixement personal.

Treballem sota la premissa que conèixer-se un mateix ens permet reconèixer els altres i és centrant-nos en la consciència individual que es desperta la col·lectiva.